خانه / آئین نامه انضباطی

آئین نامه انضباطی

هنرجویان باید در زمان مقرر و ساعت تعین شده در کلاس حاضر شده  و پس از پایان کلاس فورا آموزشگاه را ترک نمائید و از آوردن افراد غیر عضو به هرعنوان در محیط آموزشگاه جدا خودداری کنند.

استفاده از تلفن همراه وهمچنین مصرف اقلام خوراکی در محیط آموزشگاه ممنوع میباشد.

رعایت اخلاق و حجاب اسلامی الزامیست،ودر صورت بروز هر گونه  سوءرفتار مسئولین آموزشگاه اقدامات قانونی لازم را انجام خواهند داد.

غیبت جزء  ایام آموزش  محسوب میگردد  وچنانچه هنرجو  دو جلسه متوالی  غیبت  نماید حق شرکت در ادامه کلاس و آزمون را نخواهد داشت وهیچ وجهی نیز مسترد نخواهد شد.

تهیه لوازم آموزشی بر عهده هنرجو میباشد و وارد کردن هر گونه   خسارت احتمالی  به امکانات آموزشگاه   توسط هنرجو متوجه ایشان بوده و باید خسارت وارده را جبران نماید.

هنرجویان میبایست خارج از برنامه های آموزشی آموزشگاه انتظار وتقاضائی از مسئولین آموزشگاه  نداشته باشند، و  همچنین کلیه آئین نامه ها ،دستورالعملها و بخشنامه های ابلاغی ازسوی وزارت فرهنگ وارشاد را پذیرفته ورعایت نمایند.

درصورت پرداخت هرگونه  وجه، توسط هنرجو به مدرس  یا  کارکنان  وهمچنین برقراری  ارتباط  خارج از چهارچوب آموزشی یا صمیمانه با آنها (حتی در شبکه های مجازی) مدیریت  آموزشگاه هیچگونه عواقب بعدی را نمی پذیرد و کاملا منع میگردد.

هنرجو می‌بایست شهریه کل ترم آموزشی را درزمان ثبت نام بصورت یکجا پرداخت نماید و تنها با موافقت مدیریت آموزشگاه میتواند شهریه را به صورت اقساط پرداخت نماید.