خانه / کارگاه تهیه و تولید نمایش

کارگاه تهیه و تولید نمایش

اطلاعات این صفحه ویژه افرادی است که دوره آموزش تکمیلی را طی کرده و با موفقیت فارغ‌التحصیل شده یا دارای رزومه کاری مرتبط باشند

مدرسه سینمایی جهان نما با همکاری اساتید و کارگردانان مورد تایید در حوزه تئاتر و بکارگیری فارغ التحصیلان و کارآموزان بازیگری دوره تکمیلی – آموزشگاه و یا سایر مراکز معتبر آموزشی- اقدام به تشکیل گروه های تئاتری با هدف اجرا ء برای عموم در چند بخش و متناسب با شرایط و سطح حرفه‌ای بازیگران می نماید :

بخش اول ( اجرای خیابانی )

بحش دوم ( اجراء در مراکز غیر تئاتری مانند مدارس ، ادارات ، سازمان ها )

بخش سوم (اجراء در مراکز تئاتری کوچک و به مدت حداقل 4  اجرا )

بخش چهارم ( اجراء در مراکز تئاتری بزرگ و به مدت حداقل 8  شب )

بخش پنجم ( آماده سازی و شرکت در جشنواره ها و مسابقات )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرایط عضویت

علاقمندان به عضویت  در کارگاه نمایش جهان نما میبایست به نکات زیر توجه داشته باشند.

1- عضویت در کارگاه برای فارغ التحصیلان سایر مراکز آموزشی – غیر از جهان نما – بعد از ارائه مدارک تحصیلی و مصاحبه انجام می‌پذیرذ.

2- عضویت در هر یک از بخش‌ها متناسب با سطح حرفه ای بازیگران و فقط به صورت پلکانی امکانپذیر است، مگر به صورت استثناء و در شرایطی که بازیگر از قبل سوابق اجرایی داشته باشد .

3- مدت زمان کلیه مراحل تمرین در هر یک از بخش ها تا حصول نتیجه قابل قبول، متناسب با شرایط و روند کار و پیشرفت اعضاء در هر بخش متفاوت است .

4- روزهای تمرین در هفته حداقل 2 نوبت و هر نوبت 3 ساعت می باشد که از ابتدای شکل گیری هر گروه هماهنگ شده و تغییر نمی یابد . و در مراحل پایانی تمرین و نزدیک شدن به اجراء ممکن است جلسات و ساعات تمرین در هفته افزایش یاید .

5- کلیه مراحل قانونی و پیگیری های اداری جهت اجراء توسط آموزشگاه صورت می گیرد .

6- انتخاب متن و ارائه  نقش برای هر بازیگر متناسب با ویژگیها ،  تواناییها و قابلیت های بازیگر  از اختیارات سرپرست گروه می باشد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محاسبات مالی و حق عضویت در گارگاه نمایش 

حق عضویت بازیگران پذیرفته شده در هر گروه -فارغ از تعداد جلسات در هفته –  ماهانه 980 هزار تومان می باشد که از زمان شروع تمرین تا اجرای نهایی به صورت ماهانه دریافت می گردد.

توجه : کارگاه نمایش صرفاً جهت تسهیل ورود فارغ التحصیلان این رشته به مراحل اجرائی و کار حرفه‌ای با همکاری و مشارکت پذیرفته شدگان پایه گذاری شده است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحوه پذیرش

1- ابتدا طی تماس با آموزشگاه و اعلام وضعیت تحصیلی و رزومه کاری -در صورت دارا بودن – علاقمندی خود را جهت عضویت در گروه اعلام نمایید.در این مرحله مشخصات شما ثبت خواهد شد

2-مشخصات شما توسط مدیر مسئول آموزشگاه بررسی و در صورت تائید به شما اعلام شده و جهت مصاحبه از شما دعوت بعمل میآید.

3- در مصاحبه تواناییها و دیدگاههای شما سنجیده خواهد شد و در صورت تائید ثبت نام و عضویت صورت میگیرد.