خانه / کارگاه تهیه و تولید نمایش

کارگاه تهیه و تولید نمایش

اطلاعات این صفحه ویژه افرادی است که دوره آموزش تکمیلی را طی کرده و با موفقیت فارغ‌التحصیل شده یا دارای رزومه کاری مرتبط باشند

مدرسه سینمایی جهان نما با همکاری اساتید و کارگردانان مورد تایید در حوزه تئاتر و بکارگیری فارغ التحصیلان و کارآموزان بازیگری دوره تکمیلی – آموزشگاه و یا سایر مراکز معتبر آموزشی- اقدام به تشکیل گروه های تئاتری با هدف اجرا ء برای عموم در چند بخش و متناسب با شرایط و سطح حرفه‌ای بازیگران می نماید :

بخش اول ( اجرای خیابانی )

بحش دوم ( اجراء در مراکز غیر تئاتری مانند مدارس ، ادارات ، سازمان ها )

بخش سوم (اجراء در مراکز تئاتری کوچک و به مدت حداقل 4  اجرا )

بخش چهارم ( اجراء در مراکز تئاتری بزرگ و به مدت حداقل 8  شب )

بخش پنجم ( آماده سازی و شرکت در جشنواره ها و مسابقات )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرایط عضویت

علاقمندان به عضویت  در کارگاه نمایش جهان نما میبایست به نکات زیر توجه داشته باشند.

1- عضویت در کارگاه برای فارغ التحصیلان سایر مراکز آموزشی – غیر از جهان نما – بعد از ارائه مدارک تحصیلی و مصاحبه انجام می‌پذیرذ.

2- عضویت در هر یک از بخش‌ها متناسب با سطح حرفه ای بازیگران و به صورت پلکانی امکانپذیر است مگر به صورت استثناء در شرایطی که بازیگر از قبل سوابق اجرایی داشته باشد .

3- مدت زمان کلیه مراحل تمرین در هر یک از بخش ها تا حصول نتیجه قابل قبول، متناسب با شرایط و روند کار و پیشرفت اعضاء در هر بخش متفاوت است .

4- روزهای تمرین در هفته حداقل 2 نوبت و هر نوبت 3 ساعت می باشد که از ابتدای شکل گیری هر گروه هماهنگ شده و تغییر نمی یابد . و در مراحل پایانی تمرین و نزدیک شدن به اجراء ممکن است جلسات و ساعات تمرین در هفته افزایش یاید .

5- کلیه مراحل قانونی و پیگیری های اداری جهت اجراء توسط آموزشگاه صورت می گیرد .

6- انتخاب متن و ارائه  نقش برای هر بازیگر متناسب با ویژگیها ،  تواناییها و قابلیت های بازیگر  از اختیارات سرپرست گروه می باشد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محاسبات مالی و حق عضویت در گارگاه نمایش 

حق عضویت بازیگران پذیرفته شده در هر گروه -فارغ از تعداد جلسات در هفته –  ماهانه 600 هزار تومان می باشد .که با توجه به مدت زمان شروع تمرین تا اجرای نهایی به صورت ماهانه دریافت می گردد.

بعداز اتمام مراحل تمرین و رسیدن به آمادگی کامل عوامل جهت اجراء ، هزینه های اجراء شامل اجاره سالن ، تبلیغات ،گریم، لباس ، دکور … محاسبه گردیده و از کل مبلغ برآورد شده 50 درصد توسط عوامل ( به صورت تقسیم بر تعداد ) و 50 درصد مابقی توسط آموزشگاه پرداخت می شود .

نکته : چنانچه هر یک از عوامل در طول دوره تمرین به دلیل عدم هماهنگی یا عدم رعایت شرایط انضباطی از گروه حذف یا اخراج شود هیچ وجهی به وی مسترد نمی گردد و از فرد جایگزین شده نیز از زمان حضور حق عضویت دریافت می گردد .

کلیه درآمدها احتمالی از فروش بلیط در سطح 3 و 4 به صورت مساوی بین اعضای گروه تقسیم می گردد.

توجه : کارگاه نمایش صرفاً جهت تسهیل ورود فارغ التحصیلان این رشته به مراحل اجرائی و کار حرفه‌ای با همکاری و مشارکت پذیرفته شدگان پایه گذاری شده است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحوه پذیرش

1- ابتدا طی تماس با آموزشگاه و اعلام وضعیت تحصیلی و رزومه کاری -در صورت دارا بودن – علاقمندی خود را جهت عضویت در گروه اعلام نمایید.در این مرحله مشخصات شما ثبت خواهد شد

2-مشخصات شما توسط مدیر مسئول آموزشگاه بررسی و در صورت تائید به شما اعلام شده و جهت مصاحبه از شما دعوت بعمل میآید.

3- در مصاحبه تواناییها و دیدگاههای شما سنجیده خواهد شد و در صورت تائید ثبت نام و عضویت صورت میگیرد.