خانه / اساتید

اساتید

کادر همکاران و اساتید
 

آموزشگاه جهان نما در طول فعاليت خود از اساتيد برجسته و داراي صلاحيت و مورد تاييد وزارت ارشاد بهره برده است ،وبسياري از همكاران مدت طولاني در طي ساليان گذشته طرف قرارداد آموزشگاه بوده اند.

 

نام
تحصیلات    رشته تحصیلی
محل اخذ مدرک
شایسته      اکبرپور
کارشناس ارشد مدیریت
کارشناس حقوق
دانشگاه شاهد
دانشگاه آزاد
مهدی       حامد سقائیان
دکترای کارگردانی
آکادمی تئاتر روسیه      گیتیس  GITISمسکو
مسعود      دلخواه
دکترای تخصصی تئاتر
دانشگاه کانزاز آمریکا
فاتح         فرومند
کارشناس ارشد کارگردانی
کارشناس بازیگری
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه هنر
بهستا       رضاپور
کارشناس ارشد کارگردانی
 دانشگاه هنر
عباس     الیاس پور
کارشناس ارشد تولید سیما
 دانشکده صداوسیما
آسیه میرحسینی
کارشناس ارشد بازیگری
 دانشگاه هنر
رضا       منصوری نژاد
کارشناس ارشد عکاسی
دانشگاه آزاد
مجتبی     حق نظرلو
کارشناس ارشد کارگردانی
 دانشگاه سوره
دکتر مصطفی سپهوند
دکترا پژوهش هنر
فوق لیسانس عکاسی
دکتر مهدی نوری مقدم
دکترا پژوهش هنر
فوق لیسانس کارگردانی
غزال کشوری
کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش
 دانشگاه تهران
سارا صحراپور
کارشناسی گریم
 دانشگاه سوره