خانه / دپارتمان تهیه و تولید فیلم

دپارتمان تهیه و تولید فیلم

مدرسه سینمایی جهان نما با همکار ی اساتید و کارگردانان مورد تایید  و استفاده از فارغ التحصیلان و کارآموزان کلیه رشته‌های مرتبط دوره تکمیلی – آموزشگاه و یا سایر مراکز معتبر آموزشی- اقدام به تشکیل گروه های فیلمسازی با هدف تولید اثر جهت کسب تجربه و شرکت در جشنواره‌ها مینماید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرایط عضویت

علاقمندان به عضویت  در کارگاه تهیه و تولید فیلم جهان نما میبایست به نکات زیر توجه داشته باشند.

1- عضویت در کارگاه برای فارغ التحصیلان سایر مراکز – به غیر از جهان نما – بعد از ارائه مدارک تحصیلی و مصاحبه انجام می‌پذیرذ.

2- عضویت در هر یک از بخش‌ها متناسب با سطح حرفه ای و تخصص هنرجویان امکانپذیر است ،مگر به صورت استثناء در شرایطی که هنرجو از قبل سوابق اجرایی داشته باشد .

3- مدت زمان کلیه مراحل تمرین تا حصول نتیجه قابل قبول متناسب با شرایط و روند کار و پیشرفت اعضاء در هر بخش متفاوت است .

4- روزهای تمرین در هفته حداقل 2 نوبت و هر نوبت 3 ساعت می باشد که از ابتدای شکل گیری هر گروه هماهنگ شده و تغییر نمی یابد . و در مراحل پایانی تمرین ممکن است جلسات و ساعات تمرین در هفته افزایش یاید .

5- کلیه مراحل قانونی و پیگیری های اداری جهت اخذ مجوز و ارائه اثربه مراکز مربوطه توسط نماینده آموزشگاه صورت می گیرد .

6- انتخاب فیلمنامه و ارائه  نقش و مسولیت برای هر هنرجو متناسب با ویژگی ها ،  توانایی ها و قابلیت های ایشان  از اختیارات سرپرست گروه می باشد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محاسبات مالی و حق عضویت در گارگاه نمایش 

حق عضویت بازیگران پذیرفته شده در هر گروه -فارغ از تعداد جلسات در هفته –  ماهانه 600 هزار تومان می باشد .که با توجه به مدت زمان شروع تمرین تا اجرای نهایی به صورت ماهانه دریافت می گردد.