خانه / دپارتمان تولید تئاتر و فیلم

دپارتمان تولید تئاتر و فیلم

مدرسه سینمایی جهان نما با همکار ی اساتید و کارگردانان مورد تایید در حوزه تئاتر و استفاده از فارغ التحصیلان و کارآموزان بازیگری دوره تکمیلی – آموزشگاه و یا سایر مراکز معتبر آموزشی- اقدام به تشکیل گروه های تئاتری با هدف اجرا ء برای عموم در چند بخش متناسب با شرایط و سطح حرفه‌ای بازیگران می نماید :

بخش اول ( اجرای خیابانی )

بحش دوم ( اجراء در مراکز غیر تئاتری مانند مدارس ، ادارات ، سازمان ها )

بخش سوم (اجراء در مراکز تئاتری کوچک و به مدت حداقل 5  اجرا )

بخش چهارم( اجراء در مراکز تئاتری بزرگ و به مدت حداقل 10  شب )

بخش پنجم ( آماده سازی و شرکت در جشنواره ها و مسابقات )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرایط عضویت

علاقمندان به عضویت  در کارگاه نمایش جهان نما میبایست به نکات زیر توجه داشته باشند.

1- عضویت در کارگاه برای فارغ التحصیلان سایر مراکز – به غیر از جهان نما – بعد از ارائه مدارک تحصیلی و مصاحبه انجام می‌پذیرذ.

2- عضویت در هر یک از بخش‌ها متناسب با سطح حرفه ای بازیگران و به صورت پلکانی امکانپذیر است مگر به صورت استثناء در شرایطی که بازیگر از قبل سوابق اجرایی داشته باشد .

3- مدت زمان کلیه مراحل تمرین تا حصول نتیجه قابل قبول متناسب با شرایط و روند کار و پیشرفت اعضاء در هر بخش متفاوت است .

4- روزهای تمرین در هفته حداقل 2 نوبت و هر نوبت 3 ساعت می باشد که از ابتدای شکل گیری هر گروه هماهنگ شده و تغییر نمی یابد . و در مراحل پایانی تمرین ممکن است جلسات و ساعات تمرین در هفته افزایش یاید .

5- کلیه مراحل قانونی و پیگیری های اداری جهت اجراء توسط آموزشگاه صورت می گیرد .

6- انتخاب متن و ارائه  نقش برای هر بازیگر متناسب با ویژگی ها ،  توانایی ها و قابلیت های بازیگر  از اختیارات سرپرست گروه می باشد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محاسبات مالی و حق عضویت در گارگاه نمایش 

حق عضویت بازیگران پذیرفته شده در هر گروه -فارغ از تعداد جلسات در هفته –  ماهانه 600 هزار تومان می باشد .که با توجه به مدت زمان شروع تمرین تا اجرای نهایی به صورت ماهانه دریافت می گردد.

بعداز اتمام مراحل تمرین و رسیدن به آمادگی کامل عوامل جهت اجراء ، هزینه های اجراء شامل اجاره سالن ، تبلیغات ،گریم، لباس ، دکور … محاسبه گردیده و از کل مبلغ برآورد شده 50 درصد توسط عوامل ( به صورت تقسیم بر تعداد ) و 50 درصد مابقی توسط آموزشگاه پرداخت می شود .

نکته : چنانچه هر یک از عوامل در طول دوره تمرین به دلیل عدم هماهنگی یا عدم رعایت شرایط انضباطی از گروه حذف یا اخراج شود هیچ وجهی به وی مسترد نمی گردد و از فرد جایگزین شده نیز از زمان حضور حق عضویت دریافت می گزدد .

کلیه درآمدها احتمالی از فروش بلیط در سطح 3 و 4 به صورت مساوی بین اعضای گروه تقسیم می گردد.

توجه : برگزاری کارگاه نمایش صرفاً جهت تسهیل در ورود فارغ التحصیلان آموزشگاه به مراحل اجرایی و کار حرفه ای پایه گذاری شده است و هدف از برگزاری آن کسب درآمد برای آموزشگاه نمی باشد .