خانه / فرم ثبت نام کارگاه گریم

فرم ثبت نام کارگاه گریم

متقاضی محترم

در صورت تمایل به شرکت در کلاس  و  بعد از انتخاب نوع دوره (پیوسته  یا ناپیوسته ) شهریه یکماه خود رابه کارت زیر واریز نموده و سپس اقدام به تکمیل فرم نمایید.بدیهی است نسبت به اسامی که بدون واریز وجه اقدام به ثبت مشخصات نموده اند ترتیب اثر داده نخواهد شد

شماره کارت بانک سرمایه-بنام  آموزشگاه سینمایی جهان نما

6396071211181961

لطفا صبر کنید