آموزشگاه سینمایی جهان نما

مدیر مسئول: علی عسگری

استخدام مدرس


  • {{value}}
در چه رشته ای برای تدریس مهارت دارید را انتخاب کنید.
جنسیت را انتخاب کنید.
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
میزان تحصیلات و رشته تحصیلی را انتخاب کنید.
وضعیت تاهل را انتخاب کنید.
آدرس پستی محل سکونت را بنویسید. آدرس پستی محل سکونت را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
شماره تلفن را بنویسید. شماره تلفن را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
سوابق تدریس و فعالیت حرفه ای را بنویسید. سوابق تدریس و فعالیت حرفه ای را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. سوابق تدریس و فعالیت حرفه ای را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
آپلود رزومه را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...