آموزشگاه سینمایی جهان نما

مدیر مسئول: علی عسگری

گریم سینما تئاتر


مجموع جلسات60 جلسه  3 ساعته
جلسات در هفته1 نوبت
ساعات برگزاریعصر
سن مورد پذیرش18به بالا
نوع گزینش
شروط اولیه گزینشسلامت جسمانی و بیانی
شهریهماهانه

اکنون ثبت نام کنید