آموزشگاه سینمایی جهان نما

مدیر مسئول: علی عسگری

گریم سینما تئاتر

شرایط عضویت

مجموع جلسات
60 جلسه  3 ساعته
جلسات در هفته
1 نوبت
ساعات برگزاری
عصر
سن مورد پذیرش
18به بالا
شهریه ماهانه (کلاس گروهی)
ماهانه 1/600هزار تومان
شهریه ماهانه (کلاس نیمه خصوصی)
ماهانه 2/200هزار تومان
ارائه مدرک رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد

اکنون ثبت نام کنید