آموزشگاه سینمایی جهان نما

مدیر مسئول: علی عسگری

مقالات بازیگری


اهمیت بدن و حرکات جسمانی در اجرا/علی عسگری در این مقاله از ضرورت کار جسمانی  و تربیت بدنی بازیگر میگوید

اهمیت بدن و حرکات جسمانی در اجرا/علی عسگری در این مقاله از ضرورت کار جسمانی و تربیت بدنی بازیگر میگوید

مربیان تربیت بدنی برای اجرا گران علاوه بر آشنایی و شناخت در حوزه نمایش بیشتر نیازمند دار بودن  دانش و مهارت کافی در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی هستند و مربی کارگاه باید در رابطه با آناتومی بدن انسان ،یادگیری حرکتی ، حرکت شناسی ، بیومکانیک و .. اطلاعات کافی داشته باشد
حس عمقی و تاثیر آن در ایجاد تعادل بازیگر/ حس عمقی را می‌توان به معنای احساس کردنِ خود در نظر گرفت.

حس عمقی و تاثیر آن در ایجاد تعادل بازیگر/ حس عمقی را می‌توان به معنای احساس کردنِ خود در نظر گرفت.

بازیگران رقصندگان و ورزشکاران حرفه‌ای و به طور کلی اجراگران بدون نگاه کردن به اطراف جابه‌جا می‌شوند و بدون برخورد با افراد یا اشیاء فعالیت خود را ادامه می‌دهند. عملکرد«حس عمقی» است که باعث میشود با چشمان بسته هم بدن خود را حرکت دهند و با مشکلی مواجه نشوند.
نقش تمرینات تاباتا Tabata برای اجراگران /تاباتا روی فعالیت بیشینه و تلاش شما در حداقل زمان تمرکز می‌کند.

نقش تمرینات تاباتا Tabata برای اجراگران /تاباتا روی فعالیت بیشینه و تلاش شما در حداقل زمان تمرکز می‌کند.

تمرینان گوناگونی برای بازیگران وجود دارند تا با کمک آن‌ها بتوانند نتیجه‌ی بهتری در اجرا  بگیرند. یکی از این راهکارها «تمرین‌های تناوبی و تنشی» (HIIT) است که شامل شیوه‌ی تمرینی «تاباتا» (Tabata) هم می‌شود و امروزه محبوبیت بسیار بالایی پیدا کرده اس...