آموزشگاه سینمایی جهان نما

مدیر مسئول: علی عسگری

ثبت نام جهت مصاحبه و تست ورودی


تشکر از حسن انتخاب شما

تصمیم شما را برای عضویت در خانواده جهان نما ارج می نهیم


  • {{value}}
رشته انتخابی را انتخاب کنید.
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
سال تولد را بنویسید. سال تولد را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
رشته تحصیلی را بنویسید. رشته تحصیلی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
آدرس محل سکونت را بنویسید. آدرس محل سکونت را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
شماره تلفن را بنویسید. شماره تلفن را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نحوه آشنایی با ما را انتخاب کنید.
سوابق هنری در صورت دارا بودن را بنویسید. سوابق هنری در صورت دارا بودن را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. سوابق هنری در صورت دارا بودن را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...