آموزشگاه سینمایی جهان نما

مدیر مسئول: علی عسگری

ثبت نام کلاسهای آموزشی


تشکر از حسن انتخاب شما

تصمیم شما را برای عضویت در خانواده جهان نما ارج می نهیم

متقاضی محترم قبل از تکمیل و ارسال فرم شهریه ماه اول خود را به شماره کارت ذیل بنام آموزشگاه سینمایی جهان نما واریز نمائید.

6396071211181961


  • {{value}}
رشته انتخابی را انتخاب کنید.
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تلفن را بنویسید. شماره تلفن را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
رشته تحصیلی و گرایش را بنویسید. رشته تحصیلی و گرایش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
پیوست عکس را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...