قبل از شروع باید بدانیم بازیگر :کسی است که ذهنیات یک مکتوب نمایشی را به اجزای حرکتی تبدیل میکند  و حرکت نیز در تعریف: خروج تدریجی قوه به فعل است. پس در همین ابتدا بدرستی اهمیت بدن به عنوان مهمترین ابزار نمایش بر ما آشکار میشود و نتیجه خواهیم گرفت که رسیدن به نقطه مطلوب بدنی و آمادگی جسمانی برای بازی و هنر اجرا الزاماً با داشتن بدنی ارگانیک ، منعطف و در عین حال ورزیده که متناسب با نیازهای بیولوژیک یک هنرمند طراحی شده باشد امکان پذیر است چرا که  او باید بتواند بی شمار حرکات بدنی جدیدی را کشف و تحت کنترل درآورد

تربیت بدنی در هنر نمایش، از گذشته همواره جزء جدایی ناپذیر برنامه های آموزش سینما تئاتر  در مراکز آموزشی بوده و هست  اما در خصوص این مهم توجه به چند نکته ضروری است:


اولاً مربیان برنامه های بدنی برای اجراگران علاوه بر آشنایی و شناخت در حوزه نمایش بیشتر نیازمند دار بودن  دانش و مهارت کافی در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی هستند و مربی کارگاه باید در رابطه با آناتومی بدن انسان ،یادگیری حرکتی ، حرکت شناسی ، بیومکانیک و .. اطلاعات کافی داشته باشد و نیز از آنجایی که برنامه های این کارگاه  وامدار بسیاری از تکنیکها در رشته های  مختلف ورزشی میباشد مربی باید علاوه بر مهارت و دانش لازم  بتواند به شکل کاملاً کاربردی از این فنون استفاده نماید


دوماً انجام تمرینات بدنی ، ویژه یک دوره یا مقطع زمانی خاص _مثلا قسمتی از یک دوره آکادمیک_ نیست که در زمانی شروع و مدتی بعد خاتمه یابد بلکه با جرات میتوان گفت انجام این تمرینات محدودیت زمانی نداشته و با عمر هنری  اجرا گر پیوند خورده و از ضروریات و نیازهای همیشگی  اوست و هنرمند باید بتواند آمادگی جسمانی خود را که توانائی اجرای سطوح متوسط تا شدید حرکات بدنی است را  در سراسر دوره زندگی  حفظ نماید.

آموزشگاه سینمایی جهان نما با تاکید ویژه بر کار جسمانی و تربیت بدنی و دارا بودن مربیان مجرب شرایطی را فراهم آورده تا هنرجویان و علاقمندان بتوانند در فضای تخصصی به امر آموزش و تمرین بپردازند.

علی عسگریثبت نام در دوره فرم و حرکت در اجرا

کارگاه آموزش بازیگری یکماه از دوره رایگان